6.Ричард Еромоигбе
7.Даниел Боримиров
18.Мирослав Иванов
21.Димитър Телкийски
25.Лусио Вагнер
30.Лъчезар Балтанов